آقای دکتر مهدی حیدری

 

خانم دکتر پروانه روزبهانی

 

آقای مهندس مصطفوی

 

 

آقای مهندس علیرضا هندی نسب

(رئیس کمیته اجرایی)

 

آقای مهندس محمدرضا آل قیس

آقای مهندس ایراهیم مهری

خانم مهندس مونا پناهی

(دبیرخانه )

 

خانم مهندس سعیده قربانیان

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2017 | www.wtiau.ac.ir