آقای دکتر مهدی حیدری

خانم دکتر پروانه روزبهانی

 

آقای مهندس مصطفوی

 

 

آقای مهندس علیرضا هندی نسب

(رئیس کمیته اجرایی)

 

آقای مهندس محمدرضا آل قیس

خانم مهندس مونا پناهی

( مسئول دبیرخانه )

آقای مهندس ایراهیم مهری

آقای دکتر بهشتی 

خانم مهندس سعیده قربانیان

آقای مهندس ایزدی

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir