دکتر پروین داداندیش (رئیس)

                                                    

    


دکتر مریم مصلح

(دبیر کمیته علمی)

دانشیار ریاضی کاربردی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی    واحد تهران غرب                                         

    

دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی

دکترای کسب و کار حسابداری(DBA) مشاور وزیرارشاد


دکتر ابوالقاسم عربیون

دانشیار مدیریت کارآفریتی( عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر مرتضی براری

قائم مقام وزیر در امور فناوری و بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

عضو هیت علمی دانشگاه مالک اشتر


دکتر محمود محمودزاده

دانشیار علوم اقتصادی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

   دکتر حسام زند حسامی

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی معاونت سیاستگذاری و ارزیابی علمی و فناوری ریاست جمهوری

  دکتر مینا مهرنوش

استادیار اقتصاد(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)


دکتر محمد عزیزی

استادیار مدیریت کارآفرینی(عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر مهرداد نیک نامی

استادیارترویج و آموزش کشاورزی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر امیر هوشنگ رمضانی

استادیار فیزیک کاربردی( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دکتر کیومرث شریفی

دکتری مدیریت بازاریابی(معاون مالی و اداری صندوق اعتباری هنر

دکتر مریم لشکری زاده

استادیار علوم اقتصادی( عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
      دکتر سارا محمد پورخبازی

استادیار علوم ارتباطات(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب)

  دکتر سید حسین پیشگرکومله

استادیار مهندسی برق - الکترونیک (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب)

   دکتر هادی رزقی شیرسوار

استادیار ندیریت آموزش عالی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب )

   

دکتر بابک نصیری، دکترای مدیریت

عضو هیات علمی واحد تهران غرب

 

 

 

 

 دکتر ژیلا رضاخانی ، دکترای معماری

 عضو هیات علمی واحد تهران غرب

 


دکتر ملیحه علی فری

اسنادیار حسابداری( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir