هزینه های ثبت نام:

هزینه ثبت نام برای دانشجویان 60 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و فرهنگیان 100هزار تومان

هزینه ثبت نام برای عموم 120  هزار تومان

هر کاربر با این هزینه قادر به ارسال یک مقاله خواهد بود و در صورت تمایل به ارائه مقالات بیشتر مبلغ 20 هزار تومان به ازای هر مقاله به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد .

 

-کلیه مبالغ مورد نظر همایش به نام صندوق پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب )بابت اولین همایش ملی اقتصاد خلاق( به شماره حساب

0216890706009 بانک ملی شعبه صادقیه کد 223 با شناسه پرداخت 666666666633 واریز شود.

 

قابل توجه : پرداخت  وجه ثبت نام همایش را میتوان  به صورت مستقیم از طریق دستگاه های ATM  بانک ملی  و یا مراجعه به دیگر  بانک ها انجام داد.

 

قابل توجه : خواهشمند است  تصویر فیش پرداختی را به ایمیل همایش ادرس ذیل  ارسال فرمایید .

ncce2017@wtiau.ac.ir  

دانشجویان ، اسکن کارت دانشجویی  و اعضای هیات علمی و فرهنگیان، اسکن حکم کارگزینی خود را در سامانه کاربران آپلود یا

به ایمیل دبیرخانه همایش ارسال نمایند

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir